Kasko zavarovanje

Kasko zavarovanje krije škodo zaradi uničenja ali poškodovanja vozila, ki je posledica presenetljivih dogodkov v prometu in mirovanju, ob naravnih in elementarnih nesrečah, izginitvi in tatvini, ter zaradi dejanj tretjih oseb in posebnih dogodkov.

SPLOŠNI  KASKO

Splošni kasko krije škodo zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki je posledica presenetljivih in od voznikove volje neodvisnih dogodkov, ki nastanejo:

 1. v prometu in mirovanju: prometna nesreča, trčenje, prevrnitev, zdrs ali padec vozila, udarec ali padec kakega predmeta, snega ter ledenih sveč ali ledenih tvorb;
 2. zaradi dejanj tretjih oseb: nasilno ali objestno dejanje, manifestacije in demonstracije;
 3. zaradi posebnih dogodkov: padec zračnega plovila, pomoč poškodovanim osebam, preprečevanje večje škode na stvareh (ravnanje v skrajni sili).
Dodatno lahko sklenete tudi strojelomno zavarovanje, zavarovanje dodatne opreme vozila, prtljage, zbirke vzorcev trgovskega blaga in drugih stvari v vozilu.

DELNI KASKO

Z delnimi kombinacijami  avtomobilskega kaska lahko zavarujete vozilo pred naslednjimi  nevarnostmi:

 • B – naravne in elementarne nesreče: požar, potres, direktni udar strele, nenadno zunanje toplotno in/ali kemično delovanje, eksplozija - razen jedrske, vihar, toča, snežni ali zemeljski plaz, poplava, hudourniška ali visoka voda;
 • D – divjad in domače živali: neposredni dotik divjadi ali domačih živali;
 • E – steklo: razbitje ali poškodovanje standardno vgrajenih stekel (razen svetlobnih teles in ogledal) na vozilu;
 • H – parkirišče: poškodovanje ali uničenje parkiranega ali ustavljenega osebnega vozila zaradi neposrednega dotika neznanega vozila ter strešnih snežnih plazov, ledenih sveč ali ledenih tvorb, ki padejo s stavb;
 • I – nadomestno vozilo: stroški najema nadomestnega osebnega avtomobila, če je bilo zavarovančevo vozilo poškodovano, uničeno ali ukradeno;
 • J – zunanja svetlobna telesa in ogledala: razbitje ali poškodovanje standardno vgrajenih zunanjih svetlobnih teles in ogledal na vozilu;
 • K – kraja: navadna, vlomska in roparska tatvina, rop ter protipravni odvzem vozila  ter stroški najema nadomestnega vozila in stroški zamenjave ključavnic v primeru tatvine ali izgube avtomobilskih ključev.

Delni kasko lahko sklenete tudi brez splošnega kaska, razen kombinacije K. Kombinacijo B pa lahko sklenete le skupaj z zavarovanjem splošnega kaska ali zavarovanjem avtomobilske odgovornosti.


Delni kasko je koristen tudi v primeru uveljavljanja škode, ki jo sicer že krije splošni kasko, saj se v tem primeru ne upošteva odbitna franšiza, dogovorjena pri splošnem kasku, in hkrati kot zavarovanec ne izgubite že pridobljenega bonusa pri plačilu zavarovalne premije splošnega kaska.

Natančnejši pregled kritij si lahko ogledate v prospektu in v:

RAZLOGI ZA TRIGLAV

 1. kakovostna ponudba vseh avtomobilskih zavarovanj;
 2. hitro in učinkovito reševanje in prijava škode za kasko zavarovanje tudi preko spleta, na modri številki 080 555 555 in na pogodbenih servisih Zavarovalnice Triglav, ki so označeni z napisom »Prijava škod«;
 3. 24-urna asistenca doma in v tujini;
 4. avtomobilski paketi: do 17 %   paketni popust in do 4 % popust, če imate sklenjeno tudi paketno zavarovanje doma;
 5. »moj bonus« - 5 % popust pri obnovi zavarovanja, če v preteklem letu niste uveljavljali avtomobilske škode;
 6. do 5 % popust na stalnost;
 7. 5 % popust pri takojšnjem plačilu premije.