Zavarovanje avtomobilske odgovornosti - AO

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti – AO je po zakonu obvezno zavarovanje, ki ga mora imeti vsako registrirano vozilo.
V primeru prometne nesreče, ko z vašim vozilom nenamerno povzročite škodo drugi osebi, zavarovalnica oškodovancu povrne premoženjsko (uničenje ali poškodovanje stvari) ter nepremoženjsko škodo (telesne poškodbe, okvara zdravja ali smrt).

Zavarovanje velja tudi v tujini, za kar je priporočljivo, da si priskrbite zeleno karto – mednarodno veljavno potrdilo o zavarovanju.

Ker zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije le škodo, povzročeno drugim udeležencem nezgode, vam priporočamo, da sklenete tudi zavarovanje voznika povzročitelja za primer telesnih poškodb ali smrti – AO plus.

Natančnejši opis zavarovalnih kritij si lahko ogledate v prospektu ali v pogojih za zavarovanje.

RAZLOGI ZA TRIGLAV

  1. kakovostna ponudba vseh avtomobilskih zavarovanj;
  2. hitro in učinkovito reševanje in prijava škode za kasko zavarovanje tudi preko spleta, na modri številki 080 555 555 in na pogodbenih servisih Zavarovalnice Triglav, ki so označeni z napisom »Prijava škod«;
  3. 24-urna asistenca doma in v tujini;
  4. avtomobilski paketi: do 17 %   paketni popust in do 4 % popust, če imate sklenjeno tudi paketno zavarovanje doma;
  5. »moj bonus« - 5 % popust pri obnovi zavarovanja, če v preteklem letu niste uveljavljali avtomobilske škode;
  6. do 5 % popust na stalnost;
  7. 5 % popust pri takojšnjem plačilu premije.