Ali lahko sklenem zavarovanje z zavarovalno vsoto, ki je višja od zneska kredita? Ali sem potem po izteku police upravičen do razlike?

Zavarovanja se praviloma sklepajo tako, da se zavarovalna vsota določi v višini zneska najetega kredita, zavarovalna doba pa tako, da je enaka obdobju odplačevanja kredita. Zavarovanje se sicer lahko sklene tudi z zavarovalno vsoto, ki je višja od zneska kredita. V primeru smrti zavarovane osebe se iz zavarovalne vsote prednostno poplača kredit, razlika med zavarovalno vsoto in zneskom kredita pa se izplača upravičencu, ki je določen na polici.

Deli povezavo na: