Za kakšen znesek lahko zavarujem špeditersko odgovornost?

Zavarovanje špediterske odgovornosti se lahko sklene do različnih limitov zavarovalnega kritja - od 25.000 do 100.000 EUR, kar je odvisno od poslovanja špediterja.
Deli povezavo na: