Kaj nudi kritje vodilnih delavcev gospodarskih družb?

Zavarovanje temelji na Splošnih pogojih za zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev gospodarske družbe. Zavarovanje krije škodo, ki so jo povzročili vodilni delavci gospodarske družbe pri vodenju oz. nadziranju družbe samemu zavarovalcu ali tretjim, ter zanjo odgovarjajo na podlagi zakona. Gre za t.i. directors and officers liability insurance, sklenitev katerega je primarno v interesu same gospodarske družbe, nedvomno pa je omenjeno zavarovanje izredno pomembno tudi za same vodilne v posamičnem podjetju, saj so brez sklenjenega zavarovanja izpostavljeni riziku osebnega stečaja. Ne nazadnje je potrebno poudariti, da je sklenitev tovrstnega zavarovanja tudi v interesu delničarjev in upnikov, saj v primeru postavljenih odškodninskih zahtevkov v okviru zavarovalne vsote za
zavarovano družbo stoji močan zavarovatelj.
Deli povezavo na: