Kaj nudi kritje vodilnih delavcev gospodarskih družb?

Zavarovanje jamči za odškodninske zahtevke, za katere zavarovane osebe odgovarjajo na podlagi zakona, zaradi strokovnih napak, storjenih v času trajanja zavarovanja. Kritje velja za zahtevke, ki jih tretje osebe ali zavarovalec prvič uveljavljajo proti zavarovanim osebam v času trajanja zavarovanja oziroma, če je tako dogovorjeno, v podaljšanem obdobju uveljavljanja odškodninskih zahtevkov.


Zavarovanje jamči tudi za odškodninske zahtevke, za katere zavarovane osebe odgovarjajo na podlagi zakona, zaradi strokovnih napak, storjenih v času trajanja zavarovanja, obveznost za povrnitev škode pa na podlagi dogovora prevzame gospodarska družba, ki sklene zavarovalno pogodbo. Predpogoj za takšno zavarovalno kritje je, da je dogovor o prevzemu obveznosti v obliki in obsegu pravno dopusten. Kriti so zahtevki, ki jih tretje osebe (ne pa tudi zavarovalec oziroma katera z njim povezana družba) prvič uveljavljajo proti zavarovanim osebam v času trajanja zavarovanja oziroma, če je tako dogovorjeno, v podaljšanem obdobju uveljavljanja odškodninskih zahtevkov.

Deli povezavo na: