Kaj nudi kritje projektantske odgovornosti?

Predmet tega zavarovanja so odškodninski zahtevki, postavljeni zaradi škode, ki je nastala zaradi strokovne napake v tehnično-računskih in statičnih osnovah ter izračunih, kalkulacijah, konstrukciji in tehnični izdelavi projektne dokumentacije, če ima strokovna napaka v času zavarovalnega kritja za posledico poškodovanje ali uničenje zavarovanega objekta, ki se gradi po zavarovančevem projektu.
Deli povezavo na: