Katera zavarovanja obratovalnega zastoja obstajajo?

Obstajajo zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara (z razširitvami kot so poplava, izliv vode...), zaradi potresa in/ali zaradi strojeloma; zavarovanje obratovalnega zastoja v storitveni dejavnosti ter zavarovanje obratovalnega zastoja podjetnika zaradi bolezni, telesne nezgode ali smrti zaposlenih (podjetniški paket).
Deli povezavo na: