Katere računovodske kategorije krije takšno zavarovanje?

Predmet zavarovanja obratovalnega zastoja je kosmati dobiček (gross profit); gre za promet podjetja, zmanjšan za vse variabilne (spremenljive) stroške oziroma gre za vsoto fiksnih stroškov in neto dobička podjetja.

Deli povezavo na: