Koliko časa mora preteči od sklenitve zavarovanja do prijave škode?

Zavarovalnica ne krije škode, če zavarovancu preneha zaposlitev prej kot v šestih mesecih od sklenitve zavarovanja.


 

Deli povezavo na: