Zakaj zavarovanje krije škodo zaradi zlorabe plačilne kartice samo do 150 EUR? Kaj, če je škoda višja?

Zavarovanje vam krije znesek škode, ki vam v primeru zlorabe nastane na transakcijskem računu do višine 150 EUR (zloraba kartice po transakcijskem računu). Če je znesek, ki vam ga vzamejo z računa, višji od 150 EUR, vam škodo nad 150 EUR pokrije banka, razen če je škoda posledica vaše velike malomarnosti ali naklepa. Zakon o plačilnih sistemih in storitvah (ZPlaSS) namreč določa, da je uporabnik (imetnik) odgovoren do višine 150 EUR, če je prišlo do zlorabe plačilnega instrumenta (kartice), za višjo škodo nad tem zneskom pa je odgovorna banka kot izdajatelj plačilnega instrumenta.
 

Deli povezavo na: