Kje lahko uveljavljam škodo?

Škodo lahko prijavite na najbližji poslovalnici vaše banke. Pri prijavi izpolnite obrazec »Prijava zavrovalnega primera«, ki ga dobite na banki, dostopen pa je tudi na naši spletni strani. Zraven predložite tudi morebitno kopijo zapisnika policijske postaje ali potrdila o prijavi kraje oziroma tatvine ter druga ustrezna potrdila, ki so povezana s predmeti, za katera uveljavljate povračilo škode (npr. račun za zamenjavo dokumentov, račun za nakup nove denarnice ...).

Deli povezavo na: