Za osebni avtomobil imam sklenjeni dve zavarovalni polici. Sin ima za svoje vozilo sklenjeno le eno polico. Kako bodo najine police vplivale na skupni popust?

Ker imate vi dve zavarovalni polici za isti avtomobil (npr. eno za zavarovanje avtomobilske odgovornosti, drugo pa za zavarovanje avtomobilskega kaska), bo k višini skupnega popusta prispevala le ena polica, saj sta obe vezani na isto vozilo. K višini skupnega popusta bo posebej prispevala tudi zavarovalna polica vašega sina. Vse tri zavarovalne police pa bodo upravičene do popusta, ki ga prinaša vaš Triglav komplet.

Deli povezavo na: