Kaj nudi kritje odgovornosti?

Sosledjem dogodkov, ki se klavrno končajo s poškodbo ali nesrečo, se je mogoče uspešno upreti z zavarovanjem splošne odgovornosti. Ta pri pravnih osebah krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, nastalo zaradi nenadnega dogodka pri izvrševanju zavarovančeve dejavnosti, za katero je odgovoren zavarovanec.
Deli povezavo na: