Aparati in stroji imajo načeloma garancijo proizvajalca za določeno obdobje. Ali kljub temu potrebujem strojelomno zavarovanje?

Da, npr. škode, ki jih povzroči zavarovanec sam, načeloma po garanciji niso krite (kot npr. padec aparata, udarec aparata). Prav tako po garanciji načeloma niso krite škode, ki jih na aparatih povzroči indirektni udar strele. Vse naštete nevarnosti pa so vključene v strojelomno zavarovanje.
Deli povezavo na: