Kaj vse lahko zavarujemo pred požarom in drugimi požarnimi nevarnostmi?

S požarnim zavarovanjem lahko načeloma zavarujete vse vrste zgradb, in sicer vse njihove dele, vključno s temelji in kletnimi zidovi, vse vgrajene instalacije in drugo vgrajeno mehansko opremo (dvigala, centralno kurjavo s cisterno za gorivo, grelnike, klimatske naprave, hidroforje ipd.). Prav tako lahko zavarujete tudi nekatere druge vrste nepremičnin, kamor uvrščamo tudi nizke gradnje, kot so ceste, mostovi, predori, železnice ipd. Poleg nepremičnin pa lahko zavarujete tudi premičnine, ki se lahko nahajajo v zgradbah ali na prostem (osebne stvari, oprema, zaloge blaga in izdelkov).
Deli povezavo na: