Kaj vse lahko zavarujem pred potresom?

Predmet zavarovanja pred nevarnostjo potresa so lahko načeloma vse vrste gradbenih objektov in premičnin. Če je posebej dogovorjeno, se lahko potresno zavarovanje razširi tudi na zavarovanje obratovalnega zastoja podjetja.
Deli povezavo na: