Sem kmet iz Prekmurja in želel bi zavarovati pridelek pšenice z 20 % odbitno franšizo. Posejal sem jo na treh parcelah v skupni površini 2,0 ha in pričakujem skupni končni pridelek v višini 11.000 kg. Kolikšna bi bila premija za zavarovanje proti toči in kakšna zavarovalnina v primeru škode?

Pšenico proti toči po posameznih parcelah lahko zavarujete po zavarovalni ceni 0,15 EUR/kg. Za jamčenje zavarovalnice v višini 1.650,00 EUR znaša premija za zavarovanje proti toči 118,95 EUR. V primeru, da bo pridelek zaradi toče polovičen, bo zavarovalnica izplača zavarovalnino v višini 495,00 EUR.
Deli povezavo na: