Kako ravnati, ko nastane nezgoda?

Zavarovanec, ki je utrpel nezgodo in želi uveljavljati izplačilo zavarovalnine iz naslova sklenjenega nezgodnega zavarovanja, mora poleg izpolnjenega obrazca PV-NE (obrazec je na voljo na vseh poslovnih mestih Zavarovalnice Triglav, ter na spletni strani)  predložiti vso zdravniško in ostalo dokumentacijo v zvezi z nezgodo, in sicer:
 

  • fotokopijo vseh specialističnih izvidov zdravljenja, pridobljenih v času zdravljenja;
  • kartonček fizikalne terapije, če je bilo odrejeno razgibavanje pod strokovnim vodstvom;
  • odpustnico iz zdravilišča;
  • fotokopijo Potrdila o upravičeni odsotnosti z dela (bolniški list) in izpolnjeno Potrdilo o odsotnosti od dela zaradi nezgode (na hrbtni strani obrazca), če je delodajalec zavarovalec;
  • fotokopijo Prijave poškodbe pri delu, ki jo izpolni delodajalec in zdravnik v primeru  poškodbe pri delu;
  • fotokopijo sklepa ZZZS o podaljšanju bolniškega staleža;
  • fotokopijo vozniškega dovoljenja (obe strani) v primeru prometne nesreče.

Če niste v času zdravljenja posledic nezgode pridobili nobenega od zgoraj naštetih dokumentov, morate predložiti fotokopijo ali popis evidence bolezni iz zdravstvene kartoteke v delu, ki se nanaša na obravnavani nezgodni dogodek. Prijavo zavarovalnega primera je potrebno oddati v pisni obliki na najbližjem poslovnem mestu Zavarovalnice Triglav.

Deli povezavo na: