Kdaj je zavarovanec upravičen do izplačila dnevnega nadomestila?

Dnevno nadomestilo se vedno izplača kot nadomestilo za nesposobnost opravljanja rednega dela in sicer v skladu s Splošnimi pogoji za nezgodno zavarovanje oseb ter Dopolnilnimi pogoji, ki veljajo za posamezno zavarovanje.

 

Nesposobnost opravljanja rednega dela pri amaterskih športnikih ni šport, ampak njihova redna zaposlitev - torej se dnevna odškodnina izplača samo za čas nesposobnosti opravljanja dela pri redni zaposlitvi. Pri poklicnih  športnikih pa je redno delo trening in tekmovanje, zato je izplačilo dnevne odškodnine vezano na ves čas trajanja nesposobnosti opravljanja njihovega rednega dela (treningov in tekmovanj).

 

Pri nezgodnem zavarovanju otrok in mladine izplačamo nadomestilo za poškodbe, ki so opredeljene v Tabeli težjih poškodb in Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb v višini, kot je določeno v posamezni tabeli. Odsotnost od vrtca/pouka/študija ni pogoj za izplačilo zavarovalnine. Izplačilo zavarovalnine se izvede na osnovi zdravstvene dokumentacije, lahko že na osnovi prvega izvida iz katerega je razvidna poškodba oziroma diagnoza. Izplačilo zavarovalnine se tako lahko uveljavlja še predenj je zdravljenje zaključeno.

Deli povezavo na: