Kdaj je zavarovanec upravičen do izplačila dnevnega nadomestila?

Dnevno nadomestilo se vedno izplača kot nadomestilo za nesposobnost opravljanja rednega dela in sicer v skladu s Splošnimi pogoji za nezgodno zavarovanje oseb ter Dopolnilnimi pogoji, ki veljajo za posamezno zavarovanje.


Nesposobnost opravljanja rednega dela pri amaterskih športnikih ni šport, ampak njihova redna zaposlitev - torej se dnevna odškodnina izplača samo za čas nesposobnosti opravljanja dela pri redni zaposlitvi. Pri vrhunskih in profesionalnih športnikih pa je redno delo trening in tekmovanje, zato je izplačilo dnevne odškodnine vezano na čas nesposobnosti igranja oz. treniranja.

Dnevno nadomestilo pri otrocih, dijakih in študentih se izplača za čas nesposobnosti opravljanja rednega dela, kar pomeni nesposobnost obiskovanja vrtca, pouka v osnovni ali srednji šoli ali nesposobnost obiskovanja predavanj na fakulteti. V skladu z veljavnimi Dopolnilnimi pogoji se dnevno nadomestilo za otroke, dijake in študente izplača tudi za čas prisotnosti pri pouku oz. predavanjih če gre za imobilizacijo /mavec, šivi/.

Deli povezavo na: