Med trajanjem zavarovalne pogodbe nezgodnega zavarovanja mladih se je otrok začel ukvarjati s športom. Ali lahko k polici priključim tudi kritje rizika športa?

Ne, k že veljavni polici razširitev za kritje rizika športa ni možna. Že obstoječo polico je potrebno prekiniti in skleniti novo polico z razširitvijo kritja tudi za riziko športa.


 

Deli povezavo na: