Kdo krije stroške pridobitve zdravstvene dokumentacije?

Stroške pridobitve krije praviloma zavarovanec sam.
Deli povezavo na: