Želel bi zavarovati 15 govejih pitancev za primer nevarnosti pogina oz. usmrtitve v sili. Kakšna bi bila premija?


Zavarovanje živali

Zavarovanje govejih pitancev
Zavarovalna vsota:
Letna zavarovalna premija

moške živali 900 EUR

ženske živali 800 EUR

21,00 EUR po glavi živali

Deli povezavo na: