Kako poteka proces sklenitve zavarovanja?

Na osnovi izpolnjenega vprašalnika vam pripravimo ponudbo. Če se s ponudbo strinjate, sklenemo kavcijsko zavarovanje. Kavcijsko zavarovanje se sklene le enkrat, saj izdamo permanentno polico, ki sama po sebi ne predstavlja nobenega stroška za zavarovanca. Hkrati ali kadarkoli kasneje pa na podlagi zahteve naročnika garancije in predložitve ustrezne dokumentacije (razpisni pogoji, izvajalska pogodba, primopredajni zapisnik...) lahko hitro izdamo ustrezno garancijo.
Deli povezavo na: