Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da moram predložiti izjavo o izdaji garancije. Ali je to kakšen problem?

Ne, izdajanje izjav skupaj z izdano garancijo za resnost ponudbe  ali  brez te garancije je del običajne prakse, kjer vsebino izjave prilagodimo zahtevam investitorja.
Deli povezavo na: