Kakšna je razlika med kavcijskim zavarovanjem in garancijo?

Kavcijsko zavarovanje je z zavarovalno pogodbo urejen poslovni odnos med zavarovalnico in zavarovancem (naročnikom garancije), na podlagi katerega se izdajajo garancije. V zavarovalni pogodbi je dogovorjen maksimalni znesek garancij, ki se lahko izdajo, premijska stopnja za posamezno vrsto garancije ter ostali elementi zavarovalne pogodbe. Na podlagi zahteve naročnika garancije in veljavne zavarovalne pogodbe se izdajajo posamezne garancije, ki jih naročnik predloži upravičencu - investitorju v dogovorjeni obliki in vsebini.
Deli povezavo na: