Kako lahko uveljavljam kritje za škodo na vozilu, do katere pride zaradi poškodovanega cestišča?

V kolikor imate kot lastnik poškodovanega vozila sklenjeno zavarovanje avtomobilskega kaska, je najenostavneje, da povračilo škode uveljavljate iz naslova kasko zavarovanja.

Če menite, da je do poškodbe prišlo zaradi nevestnega (nezakonitega) opravljanja dela s strani upravljavca ali vzdrževalca cest in ima ta sklenjeno zavarovanje odgovornosti pri zavarovalnici, lahko pri zavarovalnici, pri kateri ima vzdrževalec cest sklenjeno zavarovanje, vložite odškodninski zahtevek. Zavarovalnica bo v tem primeru ugotavljala, ali je upravljavec oz. vzdrževalec pri opravljanju svoje dejavnosti ravnal v skladu s predpisi in ali je bilo vozišče vseeno dovolj varno, da bi voznik ob upoštevanju prometnih predpisov lahko preprečil  poškodbo. Do nesreč oz. poškodb vozila namreč pogosto pride zaradi neprilagojene vožnje glede na prometne razmere. Če je odškodninska odgovornost zavarovanca ugotovljena, bo zavarovalnica izplačala odškodnino.

Deli povezavo na: