Kam lahko posredujem zahtevek za spremembo osebnih podatkov, navedenih ob sklenitvi zavarovanja?

Zahtevek za spremembo podatkov je potrebno posredovati na sklepalnem mestu Zavarovalnice Triglav,d.d., saj je potrebno spremembo podatkov vnesti v polico ter izdati dodatek k polici.
Deli povezavo na: