Katere nevarnosti so krite z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska?

Zavarovanje splošnega avtomobilskega kaska krije škodo zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki je posledica presenetljivih in od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov, ki nastanejo:
  • v prometu in mirovanju: prometna nesreča, trčenje, prevrnitev, zdrs ali padec vozila, udarec ali padec kakega predmeta, snega ter ledenih sveč;
  • zaradi dejanj tretjih oseb: nasilno ali objestno dejanje, manifestacije in demonstracije;
  • zaradi posebnih dogodkov: padec zračnega plovila, pomoč poškodovanim osebam, preprečevanje večje škode na stvareh (ravnanje v skrajni sili).
Pri sklenitvi splošnega kasko zavarovanja osebnega vozila vam brez doplačila dodatne premije krijemo tudi stroške najema nadomestnega osebnega avtomobila. To velja, če je bil zavarovančev osebni avtomobil uničen ali poškodovan zaradi zavarovane nevarnosti in je škoda prijavljena iz zavarovanja splošnega avtomobilskega kaska, pod pogojem, da se vozilo popravlja v delavnici, pooblaščeni s strani Zavarovalnice Triglav.
Deli povezavo na: